Phương thức quản trị Agile

Agile là một phương thức được dùng trong quản trị dự án công nghệ, sau đó được phổ biến và áp dụng cho nhiều ngành khác, kể đến Marketing, Manufacturings,…

Nếu ngày xưa, kế hoạch là cứ chia việc cho người rồi đặt deadline, cứ theo kế hoạch làm tới cùng là êm xuôi cả. Thì ngày nay, mọi thứ cứ theo kế hoạch ban đầu thì có khi sẽ ‘đi mát mẻ’.

Vì kế hoạch ban đầu như bản đồ chưa vẽ hết đường, đi tới đâu vẽ bổ sung bản đồ tới đó.

Bởi vì càng ngày thế giới biến đổi càng nhanh với nhiều công nghệ mới, sự kiện mới, đối thủ cạnh tranh mới, yêu cầu mới… nên ‘kế hoạch’ càng ngày phải trở nên linh hoạt hơn. Những người làm công nghệ hay cảm nhận rõ cái này.

Agile giúp tổ chức lên kế hoạch một cách linh hoạt hơn. Không phải một kế hoạch chi tiết đến từng ngày, từng người mà có độ abstract thay đổi theo (1) Uncertainty và (2) Quy mô tổ chức.

Nếu độ uncertainty càng cao, kế hoạch trong agile càng giống một approach. Bước đầu tiên thế này xem sao, sau đó bước thứ 2, rồi bước thứ 3… chứ không lên plan cho bước thứ 10 từ đầu.

Đó cũng là lý do ‘just do it’ thành câu khẩu hiệu của giới trẻ. Kiểu “biết năm sau thế nào mà lên kế hoạch 5 năm.”

Liên quan tới Quy mô tổ chức, người khổng lồ bước đi từng bước khổng lồ, người tí hon bước từng bước của người tý hon.

Tinh thần agile cho phép công ty có kế hoạch từng năm, phòng ban có kế hoạch đến từng quý, team có kế hoạch đến từng nửa tháng, mỗi người có kế hoạch từng ngày. Mỗi người lên kế hoạch dựa vào kế hoạch của team, team lên kế hoạch dựa vào phòng ban,…

Bắt một người có kế hoạch 3 năm và một tổ chức lớn có kế hoạch trong 1 tháng nhiều khi không hợp lý.

Hoặc một tổ chức khổng lồ được dẫn đầu bởi một người tí hon sẽ giống việc Usain Bolt mặc Kimono và đi rón rén từng bước nhỏ.