Chuyện gì xảy ra ở Vinamilk

Hai “gọng kìm” là dịch COVID-19 và tình trạng giá nguyên liệu cao chưa từng có đang “kẹp” chặt Vinamilk khiến cổ phiếu VNM trượt