Phương thức bán lẻ O2O

Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam manh nha từ cách đây khoảng 20 năm.  Ngay từ đầu những năm 2000, truyền thông đã nhắc