Lần đầu, lần cuối

Trong một bài giảng, thầy Thích Nhất Hạnh có nói về “chánh niệm” trong lần đầu và lần cuối. Ấn tượng và sự cuốn hút

Sức mạnh niềm tin

Có một thí nghiệm khá nổi tiếng về niềm tin thế này. Người ta cho một vài con chuột vào bình nước để nó vùng