Thành trì sáng tạo

Việt Nam bắt đầu biết đến khái niệm hàng không giá rẻ khoảng 10 năm trở lại đây, nhưng người đầu tiên khởi xướng cho

Tản mản về Hongkong

Năm năm trước, mình có sang Hong Kong dự một hội thảo. Chuyến đi vội vàng nên không thăm thú được nhiều nơi như dự