Ba điều để dạy con

Môi trường, làm gương, thưởng phạt là ba điều quan trọng nhất để dạy dỗ một đứa trẻ, xếp theo đúng thứ tự trên. Có

Văn hóa và cội nguồn

Đứng về mặt văn hoá, thờ cúng nhắc nhở mỗi người nguồn gốc của mình, giải thích tại sao mình hiện tại thế này thế

Random walk

(Để đây suy nghĩ, đúng sai chưa bàn) 1/ Làm khoa học công nghệ thì lý thuyết trước, thực hành sau. Làm business thì ngược

8 câu nói của Elon Musk

1/ Nếu bạn thức dậy vào mỗi sáng và nghĩ rằng ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng hơn, thì ngày hôm đó sẽ