Chỉ đạo hiệu quả và lãnh đạo hiệu quả

Lãnh đạo hiệu quả thường chỉ đạo cơ bản một hai ý chính, ai cũng hiểu, và tuyệt vời hơn là ai cũng làm theo được.

Chẳng hạn khi nói về chủ trương trong thị trường bất động sản, tư tưởng của ông Tập Cận Bình chỉ gói gọn trong 1 câu: “Nhà là để ở, không phải để đầu cơ”. Câu ấy rất dễ hiểu, nếu chắc có người mua nhà để ở thì hẵng cho xây, không thì thôi. Nếu mua đất/nhà để đó, thì phải đánh thuế thật nặng. Ai có nhà rồi, mua thêm căn nữa thì phải làm chặt, hoặc không cho mua…

Phó thủ tướng Đam khi đề xuất phương án chống dịch cũng nói rất đơn giản, đại loại là giữ nguyên và mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, hoặc nhà cách ly với nhà, phường cách ly với phường, … thành phố với thành phố. Nói thế, người ta hiểu ngay cần làm gì, mức độ cách ly được triển khai từ cấp cơ sở lên thành phố, xuyên suốt, mức độ lây lan covid muốn từ cấp địa phương lên cấp quốc gia sẽ phải qua nhiều chốt chặn, trở nên khó khăn hơn.

Khi đại tướng Giáp ra lệnh tấn công thống nhất đất nước, ông viết “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới chiến trường giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng”, chủ trương là đánh nhanh chớp nhoáng, không do dự. Nghe câu trên, ai cũng hiểu là phải cắm đầu mà chạy, chạy bất chấp, gạt phăng mọi thứ trên đường để xộc thẳng vào chiến trường, đánh tơi bời khói lửa…

Hoặc slogan cho nhân viên Facebook thời kỳ đầu là, “Làm thật nhanh, phá vỡ mọi giới hạn.” (Move fast and break things). Simple, cứ làm đi, sai thì sửa, nhưng phải sai nhanh sửa nhanh, phá vỡ mọi rào cản, làm những thư mới mẻ.

Hay như ai đó nói, lãnh đạo cấp cao lên kế hoạch theo năm, cấp trung tính theo quý, cấp thấp hơn tính theo nửa tháng, nhân viên tính từng ngày. Phương thức quản lý đấy chỉ rõ cái “tầm” của từng cấp, cũng như nghĩa vụ của họ. Quản lý cấp cao mà chỉ lo chuyện của quý sau thì chưa đủ tầm, nhân viên mà cứ lăng xăng lo chuyện mấy năm tới rồi sao lãng chi tiết của mình, thì chất lượng đầu ra cũng tệ… Cấp cao đề ra mục tiêu vài năm, từ đó cấp dưới đề ra mục tiêu từng năm để đạt mục tiêu vài năm, cấp dưới đề ra mục tiêu quý để đạt mục tiêu năm,… cứ thế đến từng ngày…

Những chỉ đạo chất lượng luôn hàm chứa phương thức hành động trong đó, không chung chung, không rối rắm, không chồng chéo, chỉ cần một hai ý, đủ trừu tượng để áp dụng cho số đông, đủ đơn giản để ai cũng hiểu, chỉ đạo đó nói với cả triệu người cũng được mà nói với một người cũng đc.