Điều kiện để được coi là đầu tư chuyên nghiệp.

Cá nhân được xác định là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán, cụ thể là phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

(i) có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; hoặc

(ii) có nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 2 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán; hoặc

(iii) có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 1 tỷ đồng theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

— Tinnhanhchungkhoan —