Định giá sản phẩm khi bán hàng sao cho phù hợp

Định giá sản phẩm là một phần quan trọng trong kinh doanh, là một chữ P trong 4P của Kotlers.

Những cách định giá cơ bản nhất có thể kể đến:

Dựa vào chi phí đầu vào, như giá nguyên vật liệu, giá nhân công, phí vận chuyển, phí bán hàng… Từ đây nhân với margin chung của ngành…

Dựa vào giá thị trường hoặc giá của đối thủ cạnh tranh. Nếu có thể bán với giá rẻ hơn do cost rẻ, hoặc giá đắt hơn do sản phẩm vượt trội, sẽ tạo ra lợi thế cho công ty trên thị trường.

Dựa vào tính chất của hàng bán. Với những hàng bán chóng hỏng như hoa, thực phẩm…. giá bán phải đủ cao để cover lại mức lỗ phát sinh do hàng hoá bị hỏng, không bán được.

Dựa vào thời gian dòng sản phẩm tồn tại trên thị trường. Giá bán sản phẩm dòng mới thường cao hơn để tận dụng lợi thế đi đầu, cũng như cover risk của người đi đầu. Các dòng Iphone mới thường có giá cao, xong giảm dần…

Dựa vào mức mà đối tượng khách hàng muốn chi trả. Chẳng hạn hàng cao cấp, đối tượng là đại gia thì giá bán phải cao, cho dù giá đầu vào thấp thế nào.

Nói chung, định giá sản phẩm cần có các điểm tham chiếu, đến từ mức giá vốn bỏ ra, đối thủ, khách hàng…