3 cấp độ trong quản trị dữ liệu doanh nghiệp

Một trong những vấn đề lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam là hệ thống dữ liệu còn mỏng.

Hầu hết dữ liệu hiện tại do kế toán ghi chép, kiểm kê từ các phòng ban. Nhưng ngay cả cách chủ doanh nghiệp tận dụng kho dữ liệu trên cũng là một vấn đề.

Cấp high level sẽ chỉ quan tâm những con số cuối cùng trong báo cáo tài chính, xem xem chiến lược của họ về cắt giảm chi phí hay mở rộng thị trường đã được thể hiện ra sao thông qua những con số. Họ cũng sẽ ngó qua các dự án trọng điểm, các đối tác, khách hàng lớn, ngó đến tính hiệu quả của các bộ phận trong công ty…

Nhưng các con số chưa được tổ chức theo cách giúp high level managers có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình tài chính từ mọi góc độ. Ví dụ doanh thu được phân bổ xuống đầu các dòng sản phẩm, xuống sản phẩm, rồi theo thời gian cụ thể, rồi từ các nhà cung ứng khác nhau theo quy mô khác nhau… Để mà biết được doanh thu từ sản phẩm A do các nhà cung ứng cỡ vừa cung cấp trong thời gian nghỉ lễ chiếm bao nhiêu % doanh thu cùng kỳ, thì chủ doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Không có hệ thống dữ liệu, họ không thể quản lý chi tiết, nhìn dọc nhìn ngang, phòng to phóng nhỏ, bôi đỏ bôi xanh báo cáo tình hình công ty được.

Một hệ thống dữ liệu có thể có 3 cấp độ: lưu trữ xoá sửa dữ liệu để ra report; automation; data mining. Trong đó cấp đầu chú trọng vào luồng dữ liệu giữa các nhân viên, phòng ban… và thiết kế cấu trúc dữ liệu để tiện report. Cấp độ hai tập trung vào các cơ chế xử lý dữ liệu tự động, đưa ra notification, cảnh báo, suggestions, các report tự động định kỳ, reminders… Cấp độ cuối là tự động tìm kiếm insight từ dữ liệu để đưa ra đánh giá…

Nhưng hầu như chỉ cần cấp độ 1 chạy ngon là doanh nghiệp đã gần như lột xác rồi. Mọi thứ có thể data driven. Cái gì tốn kém thì tối ưu, cái gì lợi nhuận cao thì tìm cách tăng cường, tổ chức đơn giản và hiệu quả, đỡ họp hành cãi nhau nhiều.

Tuy nhiên xây dựng hệ thống dữ liệu cho doanh nghiệp khá tốn kém. Trong khi hầu hết doanh nghiệp VN là nhỏ và vừa. Giải pháp cloud đã được nhắc đến và thực thi từ lâu nhưng rõ là còn nhiều hạn chế.