Quản trị chuyên môn mà không cần là người giỏi nhất

Bữa nọ m có làm việc với một ông người Nhật, hỏi ông ấy: “Về business ông không giỏi bằng đội sales, về công nghệ ông không giỏi bằng đội tech, làm thế nào ông quản lý được cả hai đội này”.

“Tao là người giỏi tech nhất trong đội sales, và giỏi sales nhất trong đội tech. Nên tao có thể educate cả hai đội.” – Ông ấy đáp.