Tư duy dài hạn với “In a good shape”

In a good shape” là một trong những cụm từ đáng nhớ nhất khi phải duy trì một cái gì trong thời gian dài.

Thực ra, đôi khi shape cũng chỉ là bề ngoài, là hình thức. Nhưng hình thức là cái dễ nhất để duy trì, mà còn chuệch choạc thì nội dung không biết thế nào, nhiều người nghĩ vậy.

Quan chức chính phủ, quản lý hàng triệu người, ở tất cả các hạng mục khác nhau, thường không thể duy trì mọi thứ ở dạng perfect. Thứ họ duy trì là “good shape” của tổ chức, có trên dưới có luồng lạch, chạy smooth, và “good shape” của chính họ, với gương mặt bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, quần áo chỉn chu, tác phong gọn gàng, giọng nói điềm đạm. Good shape là để duy trì sự tồn tại, sau đó mới tính đến cải tiến nội tại.

Một đứa trẻ “in a good shape” cũng thường giỏi hơn một đứa phóng túng, ít nhất về mặt chuyên môn, học thuật. Lý do khá đơn giản, là vì chúng duy trì được một thời khoá biểu nào đó cả năm ròng, thắng không kiêu, bại không buông, làm một thứ nhiều lần tự khắc giỏi.

Các ông bà mình hay cúng bái, lễ nghĩa, giữ các nếp văn hoá… Nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ, coi là rườm rà, không cần thiết. Thời buổi công nghệ, hội nhập, có thể các bạn ấy đúng phần nào. Nhưng nhờ lễ nghĩa ấy mà xã hội “in a good shape” hàng trăm năm để cuộc sống dân chúng ổn định, phát triển. Nếu không, có thể Việt Nam đã là một phần của một đất nước “in a good shape” nào đó.

“In a good shape” có thể khiến mọi người gò bó trong một chừng mực nào đó. Nhưng nếu muốn giữ gì đó lâu dài, thì phải nghĩ đến điều này như một tiêu chí hàng đầu.