“Lạm phát” trong chưa đầy 200 chữ

Ông Hải trồng lúa bán thóc cho bà Hoan. Ở chiều ngược lại, bà Hoan lấy thóc nuôi gà bán cho ông Hải.

Một ngày nọ mưa to làm hỏng một nửa ruộng lúa của ông Hải.
Nghĩ rằng thóc ít thì bán không đủ tiền mua gà của bà Hoan, ông Hải tăng giá mỗi cân thóc lên.

Nhưng khi ông Hải tăng giá thóc lên, bà Hoan thấy chi phí để chăm gà tăng lên, để bảo đảm lợi nhuận, bà lại tăng giá gà lên. Cuối cùng, ông Hải phải mua giá gà đắt hơn.

Vậy là gậy ông đập lưng ông, giá cả của thóc và gà đều tăng và ông Hải không được lợi gì từ việc tăng giá thóc.

Nền kinh tế vận hành theo cách tương tự: một mặt hàng A1 tăng giá, A1 là nguyên liệu của A2 nên A2 tăng giá,… An tăng giá, An lại là nguyên liệu của A1 nên lãi từ việc tăng giá A1 lại bị biến mất bởi chi phí cũng tăng.

Cuối cùng, chỉ có mặt bằng giá của tất cả tăng, thu nhập thực tế không tăng.