Liệu bitcoin có tương lai?

Bitcoin được con người tạo ra. Người ta tạo ra bitcoin thì có tạo được ra cái khác không?Nếu không thì tại sao? Nếu tạo ra đc thì vốn có chảy vào đó không? Tạo ra càng nhiều coin mới như bitcoin, vốn chạy khỏi bitcoin thì bitcoin còn có giá trị k?

Bitcoin không được bảo hộ. Trong lịch sử có thứ gì vô chính phủ tồn tại được lâu không? Không được chính phủ bảo hộ, chính phủ đẻ ra tiền số tương tự của riêng họ và ra sức cấm đoán bitcoin và gây chiến tranh tiền số thì ai sẽ giữ giá bitcoin?

Bitcoin nặc danh. Nếu 10% người giàu gom đủ 90% bitcoin của thế giới r họ bán qua lại cho nhau đẩy giá lên thì ai sẽ bắt họ vào tù được? Khi người mua bitcoin mất trắng thì họ sẽ kiện ai?
Trưa vẫn còn rất vắng…