Lý thuyết thị trường hiệu quả

Lý thuyết thị trường hiệu quả (EMT) cho rằng, phân tích cổ phiếu là vô ích vì mọi thông tin đã phản ánh đầy đủ vào giá.

Nói một cách khác, nếu một tin đến tai bạn, cũng có thể là nó đã đến tai của hơn vài triệu người trước đó, và về cơ bản là không còn rau cháo gì cho bạn húp. Điều này có thể đúng trong những phiên tăng trần trắng bên bán.

Nhưng cơ bản là không hẳn vậy. Giống như một mảnh đất trước mặt, có người nhìn ra tiềm năng của nó tới đâu, có người không, một bản tin cũng thế, có người nhìn ra tác động sâu rộng của tin đó, có người chỉ coi là tin vắn.

Bao nhiêu người nhận ra lợi thế của một chuỗi bán lẻ khi ký đc hợp đồng phân phối độc quyền điện thoại Samsung và Xiaomi sẽ mang về bao nhiêu % tăng trưởng cổ phiếu? Bao nhiêu người nghe tin Covid có thể lây từ người qua người sẽ dự báo được chuỗi sự kiện như cổ phiếu giảm, lãi suất giảm, tiền đổ vào chứng khoán, các công ty chứng khoán tăng trưởng đột biến…? Bao nhiêu người đoán đc Triệu Vy sẽ bị phong sát khi Ngô Diệc Phàm vào tù?…

Tin trước mặt, nhưng từ đó đo lường sức ảnh hưởng và dự báo chuỗi sự kiện sắp tới tuỳ thuộc lượng kiến thức và khả năng phân tích, liên kết dữ liệu của từng người…