Margin cost và góc nhìn từ cuộc sống

Bữa rồi đọc lại về margin cost, trong đó nói chi phí để sản xuất thêm một sản phẩm, khi số lượng sản phẩm đã nhiều, là rất lớn. Chợt nhận ra trong thực tế, có nhiều câu chuyện tương tự.

Khi kiểm tra, đạt từ 5 lên 6 điểm thì dễ, mà từ 9 lên 10 rất khó.

Khi đầu tư, có được 30% lãi mỗi năm khi tài sản của bạn ít thì dễ, nhưng duy trì con số ấy khi tài sản tăng lên là một chuyện rất khác…

Khi đọc báo, từ 30 bài báo, kiếm được thêm 10 bài hay nữa để đọc, dễ hơn rất nhiều so với khi từ 90 bài, vớt vát được 10 thêm bài chất lượng…

Khi đào Bitcoin, lúc đào vài đồng đầu tiên, từ 1 đồng lên 2 đồng thì siêu dễ nhưng từ 20 triệu lên 20 triệu 1 bitcoin là cả một thử thách…

Cở bản vì cái gì nhiều, thì công sức tìm hay tạo ra sự khác biệt với cái cũ trở nên rất khó. Ngoài ra chi phí quản lý số lượng lớn cũng tăng đột biến…