Random walk

(Để đây suy ngẫm, đúng sai chưa bàn…)
1) Sống như dòng sông, hãy để mọi thứ trôi qua, chỉ giữ phù sa ở lại.

2) Nhiều lúc, thà làm một cỗ máy có tâm còn hơn một cá tính không có tầm.

3) Một trong những sức mạnh tinh thần lớn nhất của con người là biết nhìn mọi thứ theo hướng tích cực.

4) Nhân viên hay đến với công ty vì lương, nhưng thường ra đi vì sếp.

5) Chữ tín như quả bóng bay, bạn không cần chọc kim nhiều lần để nó vỡ.

6) Nói cho cùng, mọi người đều trông chờ ở lãnh đạo khả năng biến sức mạnh của họ thành thật nhiều tiền rồi trả lại họ thỏa đáng.

7) Bạn chỉ biết thực sự quý trọng cái gì đó khi cảm nhận được nỗi đau khi mất. Đừng nói có điều gì là mãi mãi.

8) “Ai cũng thích được khen” là nhận thức cơ bản của kẻ khôn. “Ai cũng cần nghe lời chân thành” là nhận thức của người thông thái.

9) Dạy một đứa trẻ mà không yêu thương nó như uốn cái cây non bằng dao.

10) Ai rồi cũng có lúc cảm thấy, thà sống một cuộc đời bình thường, nhưng là của mình, hơn là một cuộc đời thành công, nhưng là của người khác.

— Tuan Ha, dưới tán cây bồ đề —