Random walk

(Để đây suy nghĩ, đúng sai chưa bàn)

1/ Làm khoa học công nghệ thì lý thuyết trước, thực hành sau. Làm business thì ngược lại.

2/ Trong đầu tư, kiếm được hơn từ những gì mình biết là may mắn. Không ai may mắn mãi.

3/ Mọi người thường đánh giá quá cao những gì họ làm được trong một năm và quá thấp những gì làm đc trong 10 năm – Bill Gates

4/ Ngày xưa điện chảy đến đâu văn minh tới đó, ngày nay dữ liệu chảy đến đâu thông minh tới đó.

5/ Tiền có thể mua được mọi thứ trừ những thứ không thể bán. Chẳng hạn như “sự tự nguyện”. “Sự tự nguyện” sẽ không còn là chính nó khi được rao bán.

6/ Mọi nền kinh tế đều phục vụ chính trị. Nên, không hiểu về chính trị nghĩa là chỉ hiểu một nửa về kinh tế.

7/ Chỉ số hiệu quả nhất để đo về mức độ kiến thức của từng người là số lượng và chất lượng khái niệm họ hiểu.

8/ Khi một viên đá rơi từ trên xuống đất, tạo hoá đã buộc nó phải chạm đất khi nào, ở vận tốc bao nhiêu. Đó là số phận viên đá. Số phận con người cũng thế, đều đc định sẵn nhưng không ai có thể biết được.

— Tuan Ha, dưới tán cây bồ đề —