Sự cân bằng giữa sắp xếp và tìm kiếm

Nếu bạn bỏ nhiều công sức để phân loại, sắp xếp đồ đạc tới đâu thì sẽ đỡ tốn công sức cho việc tìm kiếm nó tới đó.

Ngược lại, nếu bạn vứt mọi thứ lung tung vào một xó, khi tìm sẽ phải lục cả đống lộn xộn lên, rất cực.

Nguyên lý tưởng như hiển nhiên trên rất hữu dụng cho các bài toán tìm kiếm. Nhiều khi, cách duy nhất để tăng tốc độ tìm kiếm là đầu tư thêm thời gian để xử lý, lưu trữ tổ chức các items cẩn thận.

Thay vì cứ để các items chất đống, rồi mới bắt đầu sắp xếp, bạn xử lý từng item một, ngay khi nhận được. Như thế vừa đỡ overload, vừa giúp tìm kiếm nhanh sau này.