Nguyên lý đằng sau phương thức quản trị Scrum

Trong tất cả các phương thức Agile, Scrum là phương thức quản lý ‘hài hòa’ nhất. Nó cân bằng giữa tự do và kỷ luật thành ra linh hoạt, cân bằng giữa bảo thủ và cải tiến thành ra phát triển bền vững.

Trong Scrum về cơ bản là lên kế hoạch sơ sơ cho nhiều tháng và kế hoạch chi tiết, cụ thể cho 2 tuần (sprint) sắp tới.

Trong 2 tuần tới, team sẽ đặt ra một mục tiêu cụ thể cố định và bằng mọi cách phải đạt được mục tiêu này, không quan trọng quy trình. Sau 2 tuần, tùy tình hình sẽ lên kế hoạch tiếp dựa theo kế hoạch quý.

Sự tự do của Scrum nằm ở chỗ, trong 2 tuần cả team được tự do ‘xoay sở’, “bơi” các kiểu miễn làm sao đạt được kết quả cuối cùng. Nó cho phép team tự đề xuất, điều chỉnh phương thức làm việc hiệu quả nhất thay vì bị ốp một quy trình ‘trên trời’.

Kỷ luật của Scrum nằm ở timebox 2 tuần. Anh có muốn co duỗi thế nào thì cũng phải trong 2 tuần đó, và phải deliver được những gì đã cam kết. Anh cũng không được làm bất cứ gì khác ngoài yêu cầu, nếu muốn làm thì phải đợi hết 2 tuần, sau khi đạt được output gì đó và review lại.

Điều này đảm bảo tính bảo thủ và ổn định của team. 2 tuần như một bước đi. Không ai thay đổi hướng đi trong 1 bước đi nên bước đi ổn định: anh đang đứng ở đây, anh bước 1 đường thẳng, anh đến một điểm khác, rồi sau đó mới tính đến chuyện thay đổi.

Và Scrum cho phép ‘cải tiến’ diễn ra sau mỗi bước đi 2 tuần. Cả team sẽ review lại xem quy trình có gì ổn không, thị trường có gì thay đổi không, nhân sự thì sao… rồi cải tiến.

Thay vì cải tiến từng ngày như Kaizen, Scrum cho cải tiến từng 2 tuần. Như thế Scrum cho phép những thay đổi có thời gian để chứng tỏ hiệu quả.

Nói chung Scrum rất đẹp, tự nhiên, hài hòa, đơn giản, hiệu quả.