20 giây để hiểu cơ bản về Tài sản và đầu tư

Tài sản và giá trị của nó là khái niệm phổ thông nhưng hiểu đầy đủ về nó giúp hiểu hơn về đầu tư.

Một là, giá trị của tài sản không cố định. Có khi tăng, khi giảm, có khi chỉ giảm mà không tăng (quả chuối), hoặc tăng mà hầu như không giảm nếu xét dài hạn (bất động sản).

Hai là, giá trị tài sản quyết định bởi cung cầu. Cung nhiều thì giá giảm và ngược lại.

Đầu tư là chuyển tài sản từ dạng này sang dạng khác để giá trị tăng thêm.
Chẳng hạn chuyển từ tiền mặt sang cổ phiếu, sang khoản cho vay, sang một bất động sản rồi cho thuê… chuyển từ vàng sang trái phiếu, chuyển từ tiền mặt ra máy tính với tốc độ gấp đôi cho năng suất gấp ba…

Dự đoán cung cầu của tài sản rồi chuyển đổi giữa các loại tài sản là chức năng cơ bản của đầu tư.

Như kinh tế Mỹ phát triển, nhu cầu giao dịch nhiều, giá USD tăng, chuyển VND sang USD là có thêm ít giá trị. Kinh tế Mỹ tăng, nhu cầu dầu cao lên, chuyển USD sang dầu hoặc cp của công ty sx dầu lại có thêm tý giá trị….