Thành trì sáng tạo

Việt Nam bắt đầu biết đến khái niệm hàng không giá rẻ khoảng 10 năm trở lại đây, nhưng người đầu tiên khởi xướng cho khái niệm này là Herbert Kelleher thành lập Southwest Airlines tại Mỹ từ năm 1967.

Herb giải quyết hàng loạt các vấn đề vận hành trong ngành hàng không để hạ chi phí các chuyến bay mà không ảnh hưởng đến chất lượng của dịch vụ (ví dụ: tần suất sử dụng máy bay hiệu quả, quay đầu trong vòng 10 phút, sử dụng 1 loại máy bay để tăng hiệu quả quản lý, bỏ phục vụ bữa ăn vv…).

Chuỗi sáng tạo này diễn ra trong vòng nhiều năm, và điều đáng ngạc nhiên là mặc dù cố gắng, các công ty hàng không khác, vốn dĩ có nguồn lực lớn hơn, vẫn không thể “copy” Southwest Airlines.

Tại sao vậy? Đó là vì qua thời gian, những chuỗi sáng tạo này được xây dựng chồng chéo lên nhau, sáng tạo này chỉ có thể thực hiện nếu có các sáng tạo khác,… và lâu dần, nó tạo thành một cách làm việc, cách tư duy, một văn hoá mới.

Các hãng hàng không lâu đời có thể copy các chính sách, chứ không thể copy “văn hoá” của một công ty sống còn bằng sự đổi mới, bằng tính sáng tạo. Ở đây, văn hoá là lợi thế, được xây dựng trên “thành trì sáng tạo” (“innovation stack”).

— Jim McKelvey, “The Innovation Stack: Building an Unbeatable Business One Crazy Idea at a Time”/Lê Diệp Kiều Trang viết lại —