Câu chuyện đằng sau đợt tăng thuế ở Việt Nam

Vừa rồi có vụ tăng thuế, áp dụng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, tác động đến cả lái xe Grab gây biểu tình. Mình không bình luận là việc tăng thuế có hợp lý không, chỉ thấy rằng nó khó mà không xảy ra.

Nền kinh tế VN vẫn được điều phối bởi ngân hàng nhà nước và chính phủ. Trong thời kỳ kinh tế tư nhân gặp khó thì vai trò này càng lớn, thể hiện qua các gói cứu trợ, đầu tư công… Để tăng ngân sách cho những việc trên, chính phủ phải tăng thuế. Việc tăng thuế sẽ đánh vào đối tượng hưởng lợi từ khủng hoảng, chia sẻ khó khăn với đối tượng bị thiệt hại.

Thực tế, trong thời khủng hoảng, khoảng cách giàu nghèo, to nhỏ càng được nới rộng, người giàu thừa tiền mua đồ rẻ của kẻ khó… thành ra càng giàu, kẻ khó mất vốn thành ra càng nghèo… Khoảng cách giàu nghèo lớn luôn dễ sinh ra bất ổn xã hội. Thế nên tăng thuế cũng để giảm căng thẳng giữa các tầng lớp.

Mỹ cũng đang chuyển hướng từ chính sách tạo điều kiện để tất cả doanh nghiệp dễ dàng làm ăn của Trump sang việc “lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo” của Biden. Bất ổn xã hội lớn thì họ có xu hướng làm thế. Dù có ý kiến cho rằng, như vậy chỉ nuôi những kẻ lười biếng, kêu than…

Một là Việt Nam theo xã hội chủ nghĩa, hai là VN gặp khủng hoảng, nên tăng thuế là hiểu đc.